Znaky opotřebení

Úvod InformaceZnaky opotřebení

Každá součást má svou životnost a totéž platí i pro baterie. Znaky opotřebení jsou často důsledkem nesprávného používání nebo běžného opotřebení při provozu baterie.

 

1. Koroze

 

2. Uvolňování aktivní hmoty

 

3. Sulfatace